De Wet open overheid (hierna Woo) is per 1 mei 2022 ingegaan. Het project Grip op Informatie heeft eerder een Implementatieplan Actief Openbaren gedeeld. We merken echter dat organisaties willen weten wat ze kunnen gaan doen. De Woo kent een aantal wettelijke vereisten waar u mee aan de slag moet. In dit factsheet wordt zowel schematisch als in tekst uitgelegd welke activiteiten door gemeenten (al) ontplooid kunnen/moeten worden. 

Thema

Actief openbaar maken

Maand

December

Jaartal

2022

Verplichting

Should

Eigenaar

VNG Realisatie