Nieuws
13 februari 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/010
Samenvatting De in de modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage zijn geïndexeerd. Met deze ledenbrief brengen wij u op de hoogte van de bedragen voor het schooljaar 2013-2014.
16 januari 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/005
Samenvatting Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering van 12 oktober j.l. heeft de VNG haar visie op het sociaal domein gepresenteerd onder de titel “Bouwen op de kracht van burgers“, mede als inzet voor het regeerakkoord. Voor een succesvolle transformatie in het sociale domein is het nodig dat slimme keuzes worden...
14 januari 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/004 CvA/LOGA 13/03
Samenvatting Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren. In de Cao-gemeenten 2009-2011 is hiervoor een nieuwe systematiek afgesproken. De koppeling met de Rijksregeling is losgelaten en in plaats daarvan is gekozen voor een jaarlijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van twee jaar daarvoor. Deze...
11 mei 2011
Ledenbrief
Lbr. 11/028
Samenvatting Gemeenten zijn belangrijke spelers bij de niet-commerciële filmvertoning in ons land, want ongeveer 110 filmtheaters ontvangen een gemeentelijke subsidie. Zij worden mede hierdoor in staat gesteld om artistieke kwaliteitsfilms, bijzondere Europese en Amerikaanse producties, documentaires plus films uit de wereldcinema in hun regio te vertonen. Hun bezoekersaantal is de...
22 februari 2011
Ledenbrief
Lbr. 11/013
Samenvatting Sinds 2007 is het aantal overvallen in Nederland, na jaren van daling, weer sterk toegenomen. Om die reden heeft de toenmalige Minister Hirsch Ballin van Justitie op 15 oktober 2009 een Taskforce Overvallen ingesteld. Deze Taskforce heeft als doel het aantal overvallen te laten dalen. In deze Taskforce zijn...