29 juni 2006
Ledenbrief
Lbr. 06/108 CvA/LOGA 06/25
Samenvatting Per 1 januari 2006 is de levensloopregeling van kracht. In de LOGA brief van 22 mei jl. (MARZ/CvA/U200600904 Lbr 06/86) bent u geïnformeerd over de nieuwe bepalingen in de CAR-UWO met betrekking tot deze regeling. De CAR-UWO is echter niet op alle medewerkers van toepassing, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers bij...
19 december 2003
Ledenbrief
Lbr. 03/176
De kabelexploitanten Casema en UPC hebben in oktober 2003 de gemeenten een brief geschreven met de melding dat de overeenkomsten met hen niet meer rechtsgeldig waren gelet op veranderde Europese en Nederlandse regelgeving. Het gevolg daarvan was met name dat zij de kabeltarieven eenzijdig hebben verhoogd. Een aantal gemeenten is...