De VNG maakt zich zorgen over de impact van de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond € 300 miljoen kosten. Deze extra lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting, die jaarlijks in miljarden oplopen. Uiteindelijk wordt deze extra lastenverzwaring doorberekend in de woonkosten van de huurders. Hierover stuurden wij een brief aan de Tweede Kamer.