De VNG volgt vanzelfsprekend uw optreden richting gemeente Katwijk rond de woningbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg. We vragen u - zonder in de relatie tussen u en de gemeente Katwijk te willen treden - uw optreden te heroverwegen en lichten ons standpunt hieronder nader toe. Wij baseren ons daarbij op uw reactie van 4 februari 2020 in de Tweede Kamer met de dreiging van een aanwijzing en de brief van 5 februari jl. van de gemeente Katwijk die aan u gericht is.

Volledige brief