Ledenbrief nummer
Lbr. 19/022

We stellen u een wijziging voor van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VNG. Met de voorgestelde wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen. Daarnaast wordt een mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van een bijzonder lidmaatschap aan de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk.