Ledenbrief nummer
Lbr. 20/076 (NB: ingetrokken)

Rectificatie

Deze statutenwijziging is besproken (en aangenomen) in de ALV van 25 september 2020. De stukken (volledigheidshalve hieronder vermeld) zijn voorafgaand aan de ALV verzonden. De ledenbrief is door een administratieve fout per abuis verzonden.

Onze excuses voor het misverstand!