Ledenbrief nummer
Lbr. 20/050

Vanaf 1 september 2020 is de wet “Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO” van kracht. Deze wet verplicht de uitwisseling van gegevens tussen VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten. Hiervoor is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gemaakt. Met deze voorziening houden VO-scholen, MBO-instellingen en gemeenten gezamenlijk de jongeren in beeld bij de overstap naar het MBO en voorkomen daarmee dat jongeren zonder startkwalificatie van school verdwijnen. Om als gemeente gebruik te kunnen maken van deze voorziening, is het noodzakelijk dat uw softwareleverancier een koppelvlak maakt. Met dit koppelvlak sluit uw ICT-systeem aan op de voorziening. Vanaf 1 maart 2021 komen de eerste gegevens voor gemeenten beschikbaar.