Ledenbrief nummer
Lbr. 13/098

Samenvatting
Uw gemeente heeft een overeenkomst met Wecycle voor de inzameling, opslag en handling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op de gemeentelijke milieustraat. Deze overeenkomst is in 2009 via bemiddeling met de VNG en NVRD tot stand gekomen.

Deze overeenkomst loopt af op 14 februari 2014, wanneer in Nederland de herziene Europese WEEE-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt geïmplementeerd. Uw gemeente kan daardoor in de komende periode een nieuwe keuze maken voor een partij waaraan u het ingezamelde AEEA wil aanbieden. Via deze brief informeren wij u graag over de gewijzigde wetgeving en de verschillende mogelijkheden tot samenwerking.

Volledige brief