Ledenbrief nummer
Lbr. 18/023

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt over de beperking van de kostenstijging, het vergroten van de kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van de kwetsbaarheid in de waterketen? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'.