Ledenbrief nummer

Lbr. 23/015


Geachte leden van college en gemeenteraad,

Ten behoeve van uw voorbereiding op de ALV van 14 juni ontvangt u hierbij alvast:

  1. de conceptagenda voor de ALV
  2. een toelichting op de wijze waarop wij in de toekomst op een andere manier ruimte willen geven voor moties en signalen van gemeenten in de ALV
  3. de conceptversie van de VNG Verenigingsstrategie 2030.

De definitieve agenda en stukken voor de ALV ontvangt u uiterlijk 17 mei.