Geachte woordvoerders energie,

Morgen heeft u het plenaire debat over de Wet voortgang energietransitie. Dit debat bepaalt de koers en ambitie op de energietransitie voor de komende jaren.  Er hangt daarom veel van af. De juiste keuzes zijn nodig om gemeenten en provincies in staat te stellen om hun ambities, zoals voorgesteld in de investeringsagenda, en die van het regeerakkoord in de praktijk te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijken van het aardgas halen.

 

Volledige brief