Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

Binnenkort start u met de behandeling van wetsvoorstel wijziging van de Huisvestingswet 2014 (TK 36190). U heeft tot uiterlijk woensdag 16 november 2022 gelegenheid uw reactie te geven op de inbreng voor het verslag.

De VNG heeft met belangstelling kennis genomen van dit wetsvoorstel. Het voorstel bevat veel goede elementen die gemeenten kunnen helpen bij het reguleren van de woningvoorraad.