Ledenbrief nummer
FLO/U201301483

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Op 29 oktober 2013 heeft u het sturend kader uitvoeringsregelgeving Omgevingswet aan de koepels gestuurd. In deze brief geven wij u onze reactie op hoofdlijnen over het Sturend kader. Wij waarderen uw initiatief tot het opstellen van een sturend kader voor de uitvoeringsregelgeving als gezamenlijk startpunt voor deze omvangrijke operatie. Dit geeft richting aan het traject voor de uitvoeringsregelgeving en brengt vooraf in beeld welke spanningsvelden en dilemma’s spelen bij de verdere uitwerking.