In een eerste reactie gaf de VNG al aan waardering te hebben voor de 5 miljard die ter beschikking wordt gesteld. De voorgestelde maatregelen lijken een eerste aanzet te bieden voor natuurherstel en voor een toekomst voor de landbouw en het landelijk gebied, maar de VNG constateert wel dat alles staat of valt bij de verdere uitwerking en daar heeft de VNG zorgen over. In deze reactie zetten wij onze zorgen, de urgentie die gemeenten voelen en de randvoorwaarden om te komen tot een resultaatgerichte aanpak uiteen.