Geachte leden van de Eerste Kamer,

U heeft vandaag gedebatteerd over de Regeringsverklaring. De fractie van GroenLinks heeft vanavond een bijna Kamerbrede ondersteunde motie ingediend die oproept om het overleg met de gemeente om tot een gewenste hervorming van het stelsel van jeugdzorg te komen te herstellen, zonder dat dit belast wordt met de bezuinigingen uit het coalitieakkoord.

Wij zijn blij met de steun in uw Kamer en hopen dat uw fractie, mits al geen medeondertekenaar, wil overwegen met motie (35788 F) in te stemmen.