Ledenbrief nummer
Bijzondere ledenbrief

Met deze ledenbrief geven we u een korte samenvatting van de Miljoenennota en wat dit betekent voor u als gemeente. Op meerdere vlakken kunnen we een impuls verwachten, maar de financiële problemen van gemeenten zijn hiermee nog niet verholpen. Met name de schommelingen in het accres, als gevolg van onderbestedingen door het kabinet, zijn een punt van discussie. Christen Unie diende tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie in om samen met de VNG tot een oplossing van deze schommelingen te komen. De motie werd breed gesteund, door zowel coalitie- als oppositiepartijen. We hopen vóór de Buitengewone ALV tot afspraken te komen met het kabinet.