Geachte woordvoerders verkeersveiligheid,

U heeft 5 februari het AO verkeersveiligheid. Ten behoeve van het debat willen wij graag het gemeentelijk standpunt meegeven op de financiering van het nemen van maatregelen op lokaal niveau en de handhaving op lichte verkeersovertredingen.