Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Op 1 juli 2016 heeft u de concept-Aanvullingswet grondeigendom in consultatie gebracht. Deze wet vult de Omgevingswet aan voor wat betreft het instrumentarium voor het grondbeleid. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid op deze concept-Aanvullingswet te reageren. De 2e bijlage (artikelsgewijze toelichting) is samengevoegd in onderstaande bijlage en begint op p.9.