Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de regering, ten behoeve van de behandeling van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer op woensdag 4 december 2019, sturen wij u hierbij onze reactie.