De VNG pleit voor het afschaffen van de mogelijkheid om tijdelijke huurcontacten in het algemeen in te zetten en tijdelijke huurcontracten alleen toe te laten als het gaat om specifieke doelgroepen en specifieke woningen. Daarnaast vraagt de VNG aandacht voor onduidelijkheden in de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.