Uw commissie organiseert een rondetafelgesprek over de voortgang rondom gebiedsprocessen.
Gemeenten hebben een cruciale rol binnen gebiedsprocessen bij de uitvoering van de verschillende transities in het landelijk gebied: zonder gemeenten geen uitvoering! Niet overal zijn gebiedsprocessen gestart terwijl er op 1 juli 2023 wel een gedragen gebiedsprogramma gereed moet zijn; dit baart ons zorgen omdat de hoge druk die gevraagd wordt, het maatschappelijk onbehagen wat nog niet is opgelost, weer kan doen oplaaien.