In het kader van de uitvoering van het klimaatakkoord hebben gemeenten toegezegd vóór 2030 één miljoen woningen van het aardgas af te halen. Waar dat kan zal dat gebeuren met stadsverwarming. Voor stadsverwarming wordt nu restwarmte of aardgas gebruikt. In sommige gevallen kan worden overgestapt naar geothermie. Als warmtebron is biomassa vaker in beeld. Met name bij het opstarten van warmtenetten is (houtige) biomassa vaak hard nodig.