Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

U heeft tot 14 september de gelegenheid een reactie te geven op de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

Hieronder een korte toelichting waarom wij vinden dat de wet noodzakelijk. We eindigen met een paar procesvragen waarvan we hopen dat u die kunt meenemen.