Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft op 10 maart het rondetafelgesprek ‘Plan van aanpak voor statiegeldsysteem voor blikjes’. Dat wordt voorafgegaan door een technische briefing van het Afvalfonds Verpakkingen. Omdat we niet zijn uitgenodigd voor de hoorzitting is het voor u belangrijk kennis te nemen van het VNG-standpunt. Want voordat u spreekt over de technische aspecten van het voorstel van het Afvalfonds moet u weten dat gemeenten zeer kritisch zijn over deze aanpak en naar verwachting geen medewerking zullen verlenen.