Geachte woordvoerders wonen,

U heeft donderdag 10 oktober het notaoverleg van de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw. Wij hebben daar in juni op gereageerd en informeren u graag nogmaals over het gemeentelijk standpunt.

Wij zijn blij met de aandacht voor het onderwerp in uw Kamer via de nota. Gemeenten worstelen namelijk met hun overwegingen hoe zij het gemeentelijk grondbeleid beter kunnen inzetten om de woningbouwopgave te stimuleren. Zoals de nota terecht aangeeft, bij de vorige economische crisis heeft dat bij sommige gemeenten tot grote verliezen geleid bij de grondexploitatie. Er is sindsdien een hele andere situatie ontstaan. Op de analyse en aanbevelingen hebben we enkele opmerkingen.