Geachte woordvoerders asbest van de commissie SZW,

U heeft 14 oktober een gesprek met de heer Frissen, auteur van het NSOB rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?’

Volledige brief