Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,

U heeft op 29 september het commissiedebat wonen. Wij geven u graag het standpunt van de gemeenten daarvoor aan u mee.

De VNG is in zijn algemeenheid ingenomen met de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd op het dossier wonen. Er gebeurt weer wat en dat is ook hard nodig. Nu komt het aan op de uitvoering van de plannen. Gemeenten zijn al volop bezig met bouwplannen en kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken.