Geachte woordvoerders natuur,

U heeft donderdag 20 juni uw debat over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Graag willen wij u het gemeentelijk perspectief meegeven.