Geachte woordvoerders landbouw,

U heeft vanavond uw plenaire debat over de stikstofproblematiek. Graag willen de gemeenten u informeren over hun standpunt.

De VNG ziet in het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek mogelijkheden om op korte termijn de duizenden bouwprojecten die momenteel stil liggen weer vlot te trekken. Na besluitvorming van de provincies op 11 oktober om deze adviezen in uitvoering te brengen, zien we dat de discussie over de aanpak blijft en dat daardoor korte termijnoplossingen in het gedrang komen. Daardoor lopen de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten samen met de andere overheden voor staan (energietransitie en woningbouw) gevaar voor vertraging. Ook staan vele banen bij bouwers op de tocht met serieuze economische consequenties tot gevolg.  We dringen daarom bij u erop aan om daadkracht te tonen en de minister de regie te laten nemen.