Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

U debatteert op 3 november over het advies van de heer Remkes en behandelt in de week van 6 december 2022 de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op de cruciale rol van gemeenten om diverse transities in het landelijke gebied tot uitvoering te brengen.