Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft op 2 november uw debat over de circulaire economie. Graag geeft de VNG u het aandachtspunt mee dat voor een toekomstbestendig afvalbeleid verandering is vereist.