Geachte woordvoerders landbouw en natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

U heeft op 10 maart 2022 het commissiedebat stikstof. Graag brengen wij namens gemeenten onze aandachtspunten in om een constructieve bijdrage te leveren aan de stikstofreductie in Nederland. De 342 gemeenten in Nederland zijn een belangrijke partij in de uitvoering en staan dicht bij onze inwoners, bedrijven, gebruikers en bezoekers. Hun kennis van wat er leeft en specifiek is in gebieden, hoe opgaven met elkaar samenhangen, wat er nodig is om beleid te vormen dat uitvoerbaar en uitlegbaar is, zetten ze graag op een gelijkwaardige manier in. Gemeenten willen de stikstofopgave daarom gezamenlijk oppakken.