Geachte woordvoerders mobiliteit,

Op 11 februari spreekt u met minister Van Nieuwenhuizen over de voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds. In de geagendeerde brief van 2 december 2019 schetst de minister het proces en de contouren van het Mobiliteitsfonds.