Geachte woordvoerders milieu,

Op 4 juli spreekt u in een Algemeen Overleg over luchtkwaliteit. Een voor gemeenten belangrijk dossier wat enkel maar onderstreept wordt door het recente PBL rapport dat de milieu- en gezondheidsschade berekend op vele tientallen miljarden euro’s.

Wij willen u ten behoeve van het AO graag attenderen op de volgende punten:

  • Harmonisering milieuzones;
  • Het lagere rendement van luchtwassers;
  • Aanpak houtstookoverlast