Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.

’Hiermee willen we uit de huidige impasse komen en alle betrokken partijen op één lijn krijgen', aldus de voorzitters. De VNG drong al eerder aan op een aanpak waarbij alle sectoren zijn betrokken om zo verdere polarisatie te voorkomen.