Ledenbrief nummer
Lbr. 14/078

Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de dilemma’s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? Over deze vragen wil het bestuur van de VNG de komende maanden met de leden in gesprek. Met de uitkomsten van deze gesprekken willen we een verenigingsvisie opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van het VNG-bureau en de daaraan gelieerde instellingen.