Ledenbrief nummer
BB/U201700684

Geachte heer Zalm,

Wij kijken met genoegen terug op het open en constructieve gesprek dat wij met u en de heren Rutte, Buma, Pechtold en Segers hebben gevoerd donderdag 14 september jl. Het gesprek bood goede aanknopingspunten om als gezamenlijke overheden een aantal maatschappelijke vraagstukken met meer kracht aan te pakken. Wij praten graag verder over een interbestuurlijk programma met afspraken over de opgaven, de noodzakelijke resultaten, ieders rol en de financiering. Voor burgers mag het niet uitmaken met welke overheid zij te maken hebben en goede samenwerking moet leiden tot betere resultaten. Wij gaan er van uit dat, als op grond van latere ontwikkelingen de (financiƫle) informatie die wij gekregen hebben verandert, u voordat u dit openbaar maakt nog een gesprek met ons zult voeren.