Ledenbrief nummer
ECFD/U201401923

Geachte mevrouw Mansveld,

Naar aanleiding van de brief van Afvalfonds Verpakkingen van 7 oktober jl. waarin zij de vergoeding voor het inzamelen en verwerken van drankenkartons eenzijdig vaststelt op 398 euro per ton, willen wij benadrukken dat de vastgestelde vergoeding onvoldoende is om de door gemeenten te maken kosten te dekken. Deze vergoeding geeft hiermee geen volledige invulling aan de producentenverantwoordelijkheid.