Ledenbrief nummer

Lbr. 24/013

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Eerder kondigden wij u de mogelijkheid aan van een Extra ALV op 24 mei a.s. Het bestuur heeft op basis van de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie besloten om de Extra ALV te organiseren. In de Extra ALV zullen wij u de resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ voorleggen voor de herijking van de kaders van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie naar aanleiding van de kabinetsbesluiten in de Voorjaarsnota. Onderwerpen die niet rechtstreeks betrekking op Voorjaarsnota en kabinetsformatie zullen wij behandelen in de reguliere ALV van 26 juni 2024.