Ledenbrief nummer
ECFD/U201500814

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij sturen wij u het rapport ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied; Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied’ en informeren wij u over de vervolgstappen.