Ledenbrief nummer
TLE/U201800725

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Per 2024 zijn alle asbestdaken in Nederland vermoedelijk verboden. De VNG heeft op 24 september op het AsbestFeitenCongres van SGS Search een praktische toolbox ontvangen met daarin  ondersteuningsmiddelen voor gemeenten. Wij brengen deze toolbox graag bij u onder de aandacht.