Ledenbrief nummer
Lbr. 19/032

Ter kennisname treft u hierbij de stand van zaken van het Interbestuurlijk Programma (IBP). We beschrijven hoe het een jaar na de ondertekening van het IBP gaat met gelijkwaardig en opgavegericht samenwerken, hoe we gezamenlijk leren om de samenwerking te verbeteren en wat we de komende tijd binnen het IBP gaan doen. Daarbij heeft het afgelopen jaar de focus gelegen op de samenwerking op niveau van de departementen en de koepels. In dit document beschrijven we enkele opgaven die door samenwerking in het IBP goed vooruit geholpen zijn en enkele waar we nog onvoldoende voortgang op boeken.