Ledenbrief nummer

Lbr. 17/012

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed 2 november 2016 uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal.
De uitspraak heeft consequenties voor vergunningverlening door gemeenten bij z.g. schaarse vergunningen. In deze ledenbrief geven we hierover meer uitleg.

Volledige brief