Geachte portefeuillehouder Ruimte of Milieu,

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die op 1 of meerdere locaties willen stoppen zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is sinds maandag 14 oktober in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Om een beroep te kunnen doen op de regeling is de betreffende varkenshouder voor een deel afhankelijk van de medewerking van de gemeenten en kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente. Bereid u daarom voor op een beroep die op verschillende onderdelen van uw organisatie kan worden gedaan.