Samenvatting

De bestaanszekerheid van veel inwoners staat onder druk. Steeds meer mensen kunnen niet meer rondkomen. Voor de VNG is het van groot belang dat bestaanszekerheid op de korte en lange termijn geborgd wordt. In ons land moet wonen weer toegankelijk en betaalbaar worden voor iedereen. Onze inwoners moeten de basisvoorzieningen zoals een dak boven je hoofd weer kunnen betalen. Dat vergt een structurele investering. Enerzijds betekent dat voldoende en voorspelbaar inkomen (duurzaam inkomensbeleid vanuit het rijk) en anderzijds het structureel verlagen van de energierekening via het verduurzamen van de woningvoorraad.