Ledenbrief nummer
ECFD/U201401737

Geachte heer Opstelten,

Op 9 juli 2014 is de Internetconsultatie gestart van de concept-wetswijziging ‘nieuwe coördinatieregeling Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)’. De voorgenomen wetsaanpassing geeft de VNG aanleiding tot de onderstaande reactie op hoofdlijnen en artikelsgewijze reactie (zie bijlage 1).