U behandelt in de week van 23 november de begroting van LNV. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het onderwerp stikstof en dierenwelzijn.

Stikstofaanpak

  • Er moet op korte termijn ruimte komen voor ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Pak het natuurherstel stevig aan om dat te realiseren;
  • Een helder samenhangend toekomstbeeld voor het landelijk gebied is nodig;
  • Het stikstofbeleid past niet in de NOVI.

Dierenwelzijn

  • Geef gemeenten bevoegdheden om lokaal dierenwelzijnsbeleid in te voeren.