Ledenbrief nummer

Lbr. 14/041

Samenvatting
Op 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd een feit. Ze brengen voor zowel de gemeenten als hun burgers ingrijpende veranderingen met zich mee. Het gaat om een fundamentele verschuiving van de verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers om de menselijke maat terug te brengen in het sociale domein. Het voorliggende stuk gaat over de collectieve wijze waarop gemeenten dat organiseren.

In dit voorstel van het bestuur, dat wordt gesteund door de betrokken VNG-commissies, vindt u:

1.       Een toelichting op de huidige ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en hoe hier mee wordt omgegaan.

2.       Voorstellen over de organisatie van deze uitvoeringskracht.

3.       Een resolutie inzake het belang van standaardisatie van processen in het sociaal domein.

4.       Een overzicht van de voorstellen die in de ALV in stemming worden gebracht.

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 18 juni 2014 wordt aan de leden gevraagd in te stemmen met dit voorstel.