In week 47 (19, 20 en 21 november) behandelt u de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie (33750 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor drie onderwerpen:

  1. Overlast en verloedering, Wij willen dat gemeenten voortaan hun vergoeding voor het uitschrijven van een proces verbaal rechtstreeks uit de opbrengt van de opgelegde boete krijgen uitgekeerd;
  2. Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Wij onderschrijven met de minister de conclusie van de Commissie Hoekstra dat het niet nodig is om maatregelen te treffen die het verlengd lokaal bestuur, de financiering en de schaalgrootte van de regio’s ingrijpend raken;
  3. Vreemdelingenopvang: Gemeenten willen met het Rijk samenwerken om oplossingen te zoeken voor de opvang van uitgeprocedeerde kwetsbare vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.